Warsztaty Terapii Prowokatywnej i Coachingu Prowokatywnego w Polsce


 

Zapraszamy do udziału w Mistrzowskiej Szkole Coachingu Prowokatywnego, która prowadza Tomasz Kowalik i Brian Kaplan


 

Warsztaty Franka Farrelly'ego zakończyły się z chwila jego odejścia


 

Czym jest Terapia Prowokatywna?

Terapia Prowokatywna jest systemem psychoterapii, w którym terapeuta odgrywa rolę adwokata diabła, popierając negatywną połowę ambiwalencji klienta w sprawie jego celów życiowych, relacji, pracy czy też struktur, wewnątrz których żyje.

Terapeuta odgrywa swoją szatańską rolę przewrotnie zgadzając się z mrocznymi i posępnymii uczuciami i oczekiwaniami klienta, w ten sposób "kusząc" go, by nadal "grzeszył" swoim autodestrukcyjnym nastawieniem i wzorcami zachowań.

Celem tej terapii jest zmiana klienta. Jednym z podstawowych narzędzi, jakie terapeuta stosuje, by zmianę uzyskać, jest serdeczny humor w rozmaitych postaciach -- przerysowania ironii, przesadnej skromności, absurdu itp.

Mrugnięcie okiem, uśmiech błądzący na ustach, uważne użycie przyjacielskiego ping-ponga słownego... Terapeuta używa humoru, by zarówno uwrażliwić, jak i odwrażliwić klienta na stwarzające problemy wzorce poznawcze, emocjonalne oraz wzorce zachowań. Oto klucz Terapii Prowokatywnej -- humor. Żartobliwy, zaskakujący, opiekuńczy, wspierający humor.

Źródłosłów słowa "prowokatywny" to pro + vocare, czyli "wywoływać", i jest pięć różnych rodzajów zachowań, które "wywołuje się" w tym podejściu. Niekoniecznie każda sesja z każdym klientem wywołuje je wszystkie, ale każda sesja z każdym pokazuje przynajmniej niektóre z nich.

Klient jest prowokowany przez terapeutę, by:

Ten krótki szkic nie próbuje odpowiedzieć na wszelkie pytania dotyczące Terapii Prowokatywnej. Pełne wyjaśnienie tego systemu znajdzie czytelnik w książce Terapia Prowokatywna, wraz z siedemdziesięcioma trzema przykładami.

organizator: metamorfoza.pl