UWAGA!!! Warsztaty Franka Farrelly'ego odbyway si w latach 2004-2011 i zakoczyy si z jego odejciem.
Obecnie zapraszamy na warsztaty prowadzone przez Tomasza Kowalika: www.prowo.pl
Zapraszamy take do uczestnictwa w Mistrzowskiej Szkole Coachingu Prowokatywnego, ktr prowadzi take Tomasz Kowalik.Od dawna w wielu orodkach na wiecie, nareszcie i w Polsce!

 

(Zaproszenie na warsztat, ktry nie odby si z powodu choroby Franka Farrelly'ego)

Po wielu sukcesach warsztatw twrcy Stylu Prowokatywnego w Terapii i Coachingu - Franka Farrelly'ego zapraszamy na kolejne jego warsztaty w ramach cyklu "Warsztaty Mistrzw(R)". ju niedugo, bo 11. - 13. maja 2012.

Zgaszam si na warsztat 2012!

WARSZTAT

UWAGA: Tak jak niemal wszystkie dotychczasowe warsztaty, ten warsztat take bdzie filmowany, a nagranie zostanie udostpnione. Kady z uczestnikw, a zwaszcza osoby, ktre chc pracowa z Frankiem na rodku, dostaj do podpisania wymagan prawem zgod na filmowanie i publikacj.

Warsztat jest prezentacj kolejnych mistrzowskich interwencji Frankazwykorzystaniem zaskoczenia i paradoksu, prowokacji i humoru, mwienia owanych sprawach wprost i odwracania kota ogonem, i okazj nauczenia si podstaw tej metody. Frank robi i mwi rzeczy, od ktrych osobom na sali moe wos si jey, a czowiek, z ktrym Frank pracuje - czuje si uszanowany, dokonuje wanych yciowych odkry, decyzji, wyborw - przeywa gbokie zasadnicze zmiany. Frank to terapeuta, ktry wchodzi w iluzje klienta, by go stamtd wypchn (czasem przez uparte zatrzymywanie w tej iluzji...), Frank mwi, e moe pomc kademu, kto ma mzg. I robi to. A za tym wszystkim stoi konkretny system zachowa, strategie dziaa. Terapia prowokatywna ma logiczn struktur i wewntrzn spjno, co sprawia, e udzia w warsztacie jest czym duo wicej ni obejrzenie pokazu Mistrza. Jeeli chcesz tego dozna, jeeli chcesz si tego nauczy, jeeli chcesz odkry wasny styl prowokowania ludzi (z szacunkiem i yczliwoci) do duych zmian i milowych krokw...

Ten warsztat to poszerzenie twoich moliwoci i horyzontw, oywcze odwieenie w pracy i wszystkim, co robisz, wzbogacenie twego warsztatu terapeuty - trenera - coacha - szefa ... - ma - ony ...

Jak mwi Frank: W wikszoci terapeutw siedzi Terapeuta Prowokatywny i wyje, eby go wypuci.

DLA KOGO TEN WARSZTAT?


Jeli zawodowo lub prywatnie wspierasz innych i/lub wpywasz na poszerzanie ich moliwoci i pragniesz nowych sposobw i nowej skutecznoci, jeli pragniesz osobistej zmiany (szczeglnie jeli prbowae ju jej dokona), jeli chcesz stosowa niezwykle skueczne narzdzie z Twoimi klientami, jeli jeste po prostu ciekaw...

Zapraszamy:

Warsztat jest nie tylko miejscem i czasem gbokich i szybkich zmian, ale take niezwykej zabawy z niezwykym czowiekiem, z kim, kto z ca pewnoci potrafi dokona w Tobie wielkich zmian, zkim, kto wskae Ci dokd i jak poda, zkim, kto ma w sobie tyle radoci imioci, ile nigdy nie otrzymasz od nikogo innego, z twoim osobistym wzorem, z kim, kto bdzie z Tob do koca ycia: z TOB!

11. - 13. maja 2012 (pitek-niedziela)


Miejsce

Warszawa

Kontakt

Tomasz Kowalik

Telefon

(+48) 71 78-33-769, (+48) 502 314 078

e-mail

tomasz.kowalik@metamorfoza.pl

Oto miejsce, gdzie moesz si zgosi na warsztat: formularz zgoszeniowy. Koszt warsztatu: wkrtce. Chcesz zapaci mniej?- zgo si wczeniej: jeli zgosisz si do 15 marca otrzymasz rabat 8%! oraz... dodatkowy bonus: pierwszestwo na "The krzele"! Zgoszenie stanowi wypenienie formularza zgoszenia poparte wpat rejestracyjn w kwocie 500,- z dokonan w odpowiednim terminie. (pozosta cz naley wpacic min. 30 dni przed rozpoczciem warsztatu)

W przypadku rezygnacji z udziau zgoszonej przed upywem terminu zgosze wczesnych zwracamy cao wpat, w przypadku rezygnacji po upywie tego terminu, ale conajmniej 30 dni przed rozpoczciem warsztatu - opata rejestracyjna przepada na rzecz organizatora. W przypadku rezygnacji poniejszej lub nieprzybycia na warsztat - przepada caa naleno.

Uwaga! Wypenienie zgoszenia stanowi zawarcie wicej umowy.

Czekamy na kontakt, pytania, zgoszenia.

Tomasz Kowalik
tomasz.kowalik@metamorfoza.pl
tel. 0-502-314078, (71) 7833769

 

organizator: metamorfoza.pl